SPECIFIKACIJA

VIDEO

Hvataljka je tip utovarivača koja se može koristiti za utovar rolo bala. Odlikuje je jaka konstrukcija izrađena od najkvalitetnijih materijala. Poljoprivredna mehanizacija uveliko omogućava olakšanu manipulaciju sa teretom tako da hvataljka za rolo bale ima podiznu moć od 1.200 kg. Hvataljke za rolo bale koriste dva dvosmerna hidroulična cilindra uz sposobnost nivelacije pri radu na različitim terenima. Maksimalni opseg otvaranja hvataljki za rolo bale je 1.600mm. Odrađene su u euro sistemu kačenja.

SPECIFIKACIJA

VIDEO

SPECIFIKACIJA

VIDEO

SPECIFIKACIJA

VIDEO

SPECIFIKACIJA

VIDEO

SPECIFIKACIJA

VIDEO