MALČERI

Malčer (Čekićar) je namenjen za primenu na svim poljoprivrednim površinama, za održavanje zelenih površina i zapuštenih terena.
Konstrukcija malčera je vrlo robusna i predviđena za intenzivno korištenje.
Pogon malčera teče od traktora preko kardana na priključnu osovinu reduktora, prenosne osovine do zupčanika u kućištu reduktora i preko njih na čekiće.
Malčiranje predstavlja prekrivanje zemljišta različitim organskim i sintetičkim materijalom.
Nastiranje (malčiranje) zemljišta ima za cilj sprečavanje razvoja korova, poboljšanje vodnog i vazdušnog režima uz manja kolebanja temperature zemljišta, povećanje organske materije u zemljištu što omogućava i veću aktivnost mikroorganizama.