KRATKA TANJIRAČA SA PAKER VALJKOM

Nošena tanjirača sa paker valjkom ima velike prednosti u obradi zemljišta kao što su sitnjenje biljnih ostataka i priprema zemljišta za direktnu setvu u odnosu na vučene tanjirače.

Na tanjirači se nalaze paker valjci. Idealna priprema zemljišta se postiže radom pri brzini od 10 do 15km/h u zavisnosti od zemljišta.

Mašina je neophodna za minimalnu obradu zemljišta čime se postižu odlični rezultati rada.

Korišćenjem ove tanjirače postižu se bolji prinosi jer je dobro obrađeno zemljište preduslov za odlične prinose pri proizvodnji raznih biljnih kultura.