KRATKA TANJIRAČA SA NAZUBLJENIM FLAHOM

Kratka tanjirača sa rotorima od nazubljenog flaha namenjena je pre svega za traktore veće snage.

Tanjirača ima velike prednosti u obradi zemljišta kao što su sitnjenje biljnih ostataka i priprema zemljišta za direktnu setvu u odnosu na vučene tanjirače.

Na kratkoj tanjirači se nalaze zakošeni diskovi na prednjoj i zadnjoj bateriji od 18 stepeni.

Time se olakšava rad traktora i smanjuje se potrošnja goriva i vremena realizacije poljoprivrednih zadataka.

Idealna priprema zemljišta se postiže radom pri brzini od 10 do 15km/h u zavisnosti od zemljišta.

Diskovi prečnika 510 mm (po želji kupca mogu biti i od 560mm) pričvršćene su za glavčine.

Za glavni ram povezani su pomoću gumenih šipki što omogućava vibriranje diskova i bolje sitnjenje zemljišta.

Ugao diska je podešen tako da se postiže najbolje sitnjenje zemlje, biljnih ostataka i mešanje ostataka sa zemljom.

Mašina je neophodna za minimalnu obradu zemljišta čime se postižu odlični rezultati rada.

Korišćenjem ove tanjirače postižu se bolji prinosi jer je dobro obrađeno zemljište preduslov za odlične prinose pri proizvodnji raznih biljnih kultura.